Právna psychológia

Charakteristika Weberovej teórie byrokracie

Max Weber (1864 - 1920) alebo chovateľ systematického štúdia byrokracie. Súvisiace informácie o tom, čo sa deje v súvislosti s...