Tri tipy na odpustenie

Tri tipy na odpustenie / blaho

Odpúšťať sa nie je vždy jednoduché. Život nás v mnohých prípadoch vedie k situáciám, v ktorých nevidíme, nekonáme jasne alebo sme jednoducho zlí. Každý deň sme sa podrobili skúške, aby sme ukázali svoje emócie, zdieľali ich alebo ich trpeli. Alebo naopak, nekrmiť ich a prežiť v oceľovej bubline.

V skutočnosti je chybou človek, Chyby sú základnou súčasťou emocionálneho učenia. Neexistuje nikto, kto by neurobil chyby a musíte sa naučiť odpustiť, ale aj odpustiť.

Mnohokrát nesprávne rozhodnutia, zlá komunikácia alebo krútiace momenty skončia v nás vo forme čiernych bodiek, sú súčasťou našej duše. Ak tieto pocity nepohodlia, hnevu so sebou, nie sú napadnuté zvnútra, riskujeme, že do nášho emocionálneho puzdra pridáme ešte jeden centimeter hrúbky..

Žiadať odpustenie nášmu okoliu, skutočné odpustenie, je ťažké, ale veľmi uspokojujúce v dlhodobom horizonte. Prineste čestnosť a pokoru, koncepcie, ktoré prispievajú k maximálnemu cieľu osobného poznania pre optimálne emocionálne zdravie. Ale keď musíte odpustiť, čo sa stane?

"Odpustenie je kľúčom k akcii a slobode."

-Hannah Arendt-

Niektoré pokyny pre odpustenie

Keď musíte odpustiť, všetko sa zmení, sme sami, Nehovoríme s tretími stranami. Je to striktne interný proces, v ktorom sa nemusíte nikomu vysvetľovať alebo zdôvodňovať. Nižšie uvádzam tri jednoduché tipy na prekonanie tohto kompromisného a niekedy aj zložitého dialógu s našou dušou.

Identifikujte emócie, ktoré viedli k vzniku pocitu

Môžeme veľa oklamať. však, ak premýšľame, dokonca päť minút, predstavíme si určité emócie zodpovedné za túto vinu. Strach, neistota alebo závisť, okrem iného, ​​by mali čerpať „cestovnú mapu“, aby poznali dôvod nášho správania. Bez správneho vykonania tohto kroku nebude možné získať odpustenie.

"Chápať všetko znamená odpustiť všetko."

-Lev Tolstoj-

Vezmite si svoje vlastné povinnosti

Majte na pamäti, že naše činy majú vždy dôsledky. Zodpovednosť za naše činy znamená úprimné úsilie z našej strany. Uznanie chýb, ktoré sme urobili, oslobodzuje našu zrelosť a robí nás silnými tvárou v tvár realite. Pri ovplyvňovaní tohto transcendentálneho bodu získavame uspokojenia.

Vedieť, ako odpustiť

Nastal moment a musíme mu čeliť. Na základe výsledkov uvedených bodov Musíme si dať príležitosť, aby sme boli tým, čím sme. Musíme akceptovať, že spolu žijeme so strachom, neistotou a emóciami, ktoré menia naše cesty.

Je nevyhnutné pochopiť, že je chybné zlyhať, že robiť chyby je dovolené. Učenie sa z prežitého vnútorného prežívania je cvičenie, ktoré musí byť vykonané tak, aby naša duša žila s týmito pocitmi. Tiež vedieť, ako ich spravovať a čeliť im správne.

„Kto sa môže pochváliť tým, že nemá chyby? Skúmajúc vás, naučte sa každému odpustiť ostatným.

-Pietro Metastasio-

Tieto jednoduché nápady nám môžu pomôcť a slúžiť ako prvý návod na život s vinou a nedostatok odpustenia. Ak sa kúsok po kúsku necháme duši nasiaknuť všetky tieto kyslé pocity, časom sa stanú emocionálnymi "problémami" s riešením a odozvou.

Život bude zodpovedný za nové alebo predtým známe situácie. ale Ak vieme, ako čeliť našim chybám, budem vedieť, ako reagovať zdravým a prirodzeným spôsobom. A tento nový postoj k životu a tomu, čo drží, bude mať pozitívny vplyv na náš emocionálny stav.

Aj keď je niekedy ťažké ho získať, Odpúšťať sa je vždy oslobodzujúce. Odpustenie pomáha znovu získať kontrolu nad svojím životom, lepšie sa spoznať a nakoniec byť šťastnejší.

Nie ste vinní, ste zodpovední Nie ste vinní, čo sa stane je, že máte vo zvyku rozprávať sa so sebou samým, nadviazať negatívny vnútorný dialóg so sebou. Prečítajte si viac "