Populárne články

Cesta k realistickému optimizmu v rukách Seligmana

"Ak by sme mali len pozitívne emócie, náš druh by zomrel už dávno." Takto hovorí Martin Seligman, ku ktorej teórii...

Výlet vo vašich spomienkach

Dnes som tu, aby som prebudil vaše spomienky. Navrhujem, aby ste zavreli oči a premýšľali o detstve, spomeniete si na...

Výlet do srdca filozofie

Thales Miletus je mnohými považovaný za otca filozofie. Vo svojom slove "voda je prvkom a princípom vecí" zistíme, že vo...

Detská trauma, ktorá predisponuje k psychóze

Mnohí rodičia podceňujú dôležitosť obťažovania súrodenca smerom k inému. Zdôvodňujú to tým, že „sú veci bratov“ a že nemajú väčší...

Milujem ťa v portáli, zbohom na letisku

Najintenzívnejšie momenty našich životov sa často vyskytujú v najrôznejších hraniciach: na tomto portáli, kde nás prekvapili bozkom, na ktorom letisko...

Povzdych je vzduch, ktorý sme nechali niekomu, koho nám chýba

Hovorí sa, že povzdych je vzduch, ktorý sme zanechali tej osobe, ktorej chýba. Je to každodenný akt, ktorý sa nám...