Objímanie skutočnej lásky stojí za to viac ako akýkoľvek dar

Objímanie skutočnej lásky stojí za to viac ako akýkoľvek dar / blaho

Nahé objatie ohrieva dušu, robí náš srdcový dym, zdvíha ju a zmenšuje ju, trasie nás, štetiny našej kože a ohrieva náš dom. To je dôvod, prečo úprimné objatie stojí za to viac ako ktorákoľvek iná ponuka. A objímať ľudí, ktorých milujeme, je to, čo ich skutočne robí výnimočnými, jedinečnými a šťastnými.

Objímanie stavia krok s jeho teplom, robí nás ležať a núti nás kontemplovať priestor. Vďaka týmto gestám lásky máme možnosť si spomenúť, čo nás potešilo. udržiavať ho prítomný, aj keď nie sme si vedomí a usmievame sa, aj keď nemáme dôvod.

Objavy nič neriešia, ale pomáhajú nám povedať protivenstvám, že sa s nami nebudú môcť vysporiadať, že nebudú strhávať naše steny ani ničiť naše plodiny..

Sila úprimnej náklonnosti

Objavy sú spôsobom, ako povedať našim blízkym, že ich milujeme bez toho, aby sme museli hovoriť slová. Preto byť schopný ponoriť sa do príjemnej pamäti objatia znamená nechať naše pocity lietať a nech im upokojuje našu kožu.

Objavy sú plodom úprimnej náklonnosti, spoluúčasti, v ktorej každý ukazuje svoje pravé ja druhému. Nahá z duše, takmer koža s kožou môže rozlúštiť geografiu srdca.

S objatím dávate a prijímate energiu, ktorá vyživuje vašu emocionálnu pohodu. Sme pripravení cítiť kontakt, dotýkať sa a prenášať emócie prostredníctvom dotyku.

Preto je dôležité stimulovať tú časť takú vlastnú, pretože vďaka nej môžeme posilniť väzby, pohodlie a zvariť tie kusy, ktoré by mohli byť rozbité ťažkosťami v živote..

Láska ako pilier rastu

Láska nás robí rast, vodu naše najvnútornejšie emócie a myšlienky. Preto objatia, ktoré sú vzorom lásky par excellence, nám umožňujú sprevádzať ľudí, ktorých milujeme, kedykoľvek ich potrebujú.

Takže to stojí za to dať milióny objatí, ktoré sa stávajú povzbudením, keď prekážky bránia našim cestám a nádej začína váhať.

A sú to objatia stávajú sa verným svetlom, ktoré vedie našu cestu a sleduje naše sny keď slnko a telo potrebujú odpočinúť. To je dôvod, prečo sa objatia stávajú pokorou, keď nás naše úspechy rozširujú, robia nás rast, robia nás lepšími.

Objavy sa zmenia na umiernenosť, bezpečnosť a opatrnosť. V génius, vo vnútornom pokoji, v sile, v rovnováhe. To je možné, pretože objatie je niečo ako kľúč, ktorý otvára skriňu, ktorá obsahuje elixír, ktorý eliminuje naše choroby.

Okolnosti môžu zabrániť fyzickému kontaktu, ale nie príznakom nákazy

Mnohokrát sme ďaleko od ľudí, ktorých si ceníme, a preto im nemôžeme dať fyzický obdiv, ako by sme chceli. však, existujú psychologické objavy, ktoré sú také úprimné a platné ako tie, ktoré spájajú kožu s kožou.

To znamená, že psychologickým objatím je objatie, ktoré vám nemôžu dať, ale ktoré môže uniknúť a cestovať tisíce kilometrov vzduchom, pod stolom alebo telefonicky.

To je možné, pretože každý deň prijímame naše činy, naše slová a našu starostlivosť a pozornosť. Takže objatie sa stáva najuniverzálnejším znakom náklonnosti, ktorá existuje, pretože vďaka nemu odovzdávame podporu a lásku našim milovaným.

V tomto zmysle fyzické prijatie ponúka náklonnosť, keď je psychologická, to znamená, keď pochádza z našej túžby a nášho vnútra. Preto, Objavy, ktoré sa skutočne počítajú, sú tie, ktoré sa stávajú psychickými, emocionálnymi a to nás zavrie oči a venuje myšlienku. Stručne povedané, objatia, ktoré pridávajú sú tie, ktoré živia naše bytie.