Prečo je riadenie zariadení rozhodujúce, v 6 kľúčech

Prečo je riadenie zariadení rozhodujúce, v 6 kľúčech / Koučovanie a vedenie

Veľa z toho, čo robí organizáciu prosperujúcou alebo neúspešnou, súvisí s niečím, čo presahuje schopnosti ľudí, ktorí to tvoria.. Tento prvok je konkrétne riadenie zariadení.

V tomto článku uvidíme, ako to, že dobre riadia rôzne tímy, ktoré tvoria spoločnosť, môže dosiahnuť maximálny potenciál.

  • Súvisiaci článok: "Typy vodcovstva: 5 najbežnejších tried vodcov"

Výhody dobrej správy zariadení

Bez ohľadu na to, či je malá, stredná alebo veľká, organizácia nemôže dobre fungovať, ak s jej členmi zaobchádza len individuálne, bez ohľadu na existenciu skupín. Kolektívna zložka je nevyhnutná pre pochopenie logiky spoločností, niečo, na čo, žiaľ, veľa ľudí zabúda, možno preto, že je intuitívnejšie myslieť si, že organizácie sú jednoduchým súčtom jednotlivcov..

Avšak veriť, že sociálny rozmer je oveľa menej dôležitý ako ten, čo robí realitu. Pozdĺž nasledujúcich riadkov uvidíme ako staviť na dobré vedenie tímu transformuje organizácie pozitívnym spôsobom.

1. Zabraňuje problémom s pracovným tokom

Efektívny tímový manažment je to, čo sa vyhýba prekrývaniu a duplikácii úloh, čo spôsobuje, že nielenže dosiahnu rovnaký výsledok ako dvojnásobok nákladov, ale tiež vzniknú nedorozumenia a konflikty..

Takže vedúci, ktorí vidia organizáciu ako celok, sa obávajú, že všetky kusy skupín sa hodia dokopy vytvorenie pracovného postupu, ktorý dáva zmysel pre každého, Namiesto toho, aby sme predpokladali, že každý robí to, čo robil dlhú dobu len preto, že je to zvykom.

2. Vytvoriť motivujúce plány

Riadenie tímu je tiež umiestnenie motivujúce prvky, ktoré sa nachádzajú mimo jednotlivca, v identite skupiny a organizácie.

Tento druh stimulačných systémov privádza mnohých ľudí k tomu, aby sa cítili viac motivovaní súčasne, takže energia niektorých z nich nie je v rozpore s pasívnosťou ostatných, ktorí vytvárajú úzke miesta výroby a ponúkajú zmysel pre chaos, ktorý obťažuje všetko.

  • Možno vás zaujíma: "Význam vyváženej motivácie vo vzdelávaní"

3. Ponúka stabilitu

Keď každý vidí, že v obchodnej organizácii existuje dôsledné a neustále riadenie tímu, vytvára sa pocit stability. Pocit, že na druhej strane je podporovaný reálnymi udalosťami: Riadiace skupiny vytvárajú rámec, v ktorom sa presadzuje rovnosť a pre všetkých platia rovnaké pravidlá.

4. Umožniť existenciu vedenia

Vedenie tímu a vedenie sú javy, ktoré idú ruka v ruke, a kde je jeden, musí byť aj druhý. Bez jedného z týchto dvoch kusov padá. Riadiace skupiny sú preto nevyhnutnou podmienkou, aby tímy mali zmysel; ak sa to robí vynikajúcim spôsobom, zvyšné výhody, ktoré vidíme, sa objavujú.

5. Podporuje vznik synergií

Tam, kde je globálna vízia dobre vyladených skupín, sa objavujú viac možností, aby mali viac rovnakých zdrojov. Je to záležitosť pozerať sa za hranice toho, čo každý človek pozná oddelene, a premýšľať o rôznych spôsoboch, ktorými možno využiť všetky možnosti, ktoré tím môže mať, bez toho, aby sa náklady zvýšili..

6. Je to prvok adaptácie na životné prostredie

A nakoniec, tímový manažment je opakom rigidity, dogmatizmu, keď kreslí čiary práce a vzťahov prostredníctvom organizačnej schémy. Preto, flexibilita, ktorú poskytuje, pomáha prispôsobiť sa životnému prostrediu, ktorý je definovateľný a ktorý umožňuje zmierniť úder v nepriateľskom prostredí a nájsť nové miesta, na ktoré sme dobre vybavení a majú privilegované postavenie.

Ako trénovať v manažmente tímu

Ako sme videli, vedieť, ako riadiť skupiny, môže získať oveľa viac z približne rovnakých materiálnych a ľudských zdrojov. Z tohto dôvodu je dnes možné počítať s poradenstvom odborníkov v oblasti biznisu, ktorí ponúkajú vzdelávanie v oblasti manažmentu zariadení.

Jednou z najviac odporúčaných možností, ako sa o tejto oblasti dozvedieť, je špecializačný kurz o komunikácii a riadení tímu aplikovaný na zlepšenie výsledkov, organizuje Institut de Formació Contínua-IL3 (Universitat de Barcelona) v Barcelone v Španielsku.

Tento vzdelávací program, vyvinutý odborníkmi v oblasti vedenia a koučingu, je aplikovaný a objektívne orientovaný tak, aby poznatky získané v ňom mohli byť zachytené v rôznych realitách každej organizácie, v ktorej pracujete. Vzhľadom na jeho trvanie, tento kurz vytvorený podľa smerníc Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania má 3 kredity ECTS. Ďalšie informácie o tomto programe nájdete po kliknutí na tento odkaz.