Typy hodnôt a príkladov

Typy hodnôt a príkladov / Osobný rast a svojpomoc

Vo vašom poslaní a vízii života vás vaše hodnoty sprevádzajú neustálym odkazom v akcii. V rovine akcie sú šťastné udalosti tie, ktoré sú v súlade s tými účelmi, ktoré vás definujú. Každá osoba je jedinečná a rovnako aj ich hodnoty. ¿Aké sú rôzne typy hodnôt, ktoré môžu viesť váš život? Hodnoty sú dôležité vo vzťahu k osobným, rodinným, sociálnym, pracovným a univerzálnym aspektom. V tomto článku Psychológia-Online, typy hodnôt a príkladov, ideme hlbšie do tejto dôležitej otázky na ľudskej úrovni.

Tiež by vás mohlo zaujímať: Hodnoty ľudskej bytosti: zoznam s príkladmi Index
 1. Osobné hodnoty: definícia a zoznam príkladov
 2. Rodinné hodnoty: definícia a zoznam príkladov
 3. Sociálne hodnoty: definícia a zoznam príkladov
 4. Profesionálne hodnoty: definícia a zoznam príkladov
 5. Univerzálne hodnoty: definícia a zoznam príkladov

Osobné hodnoty: definícia a zoznam príkladov

Hodnoty osobného typu sú kľúčové zásady, ktorými sa riadia naše životy v praxi av rozhodovaní. Tieto hodnoty sú prítomné nielen v životnom štýle, ale aj vo výklade reality, pretože každá ľudská bytosť tak robí z pohľadu vlastného pohľadu. Okolo tejto úvahy môžete zvýšiť svoju úroveň sebapoznania, pretože je to cvičenie introspekcie. Niekoľko príkladov osobných hodnôt, ktoré môžu viesť niekoho k akcii:

 • Úprimnosť
 • Úcta
 • Láskavosť
 • vernosť

Rodinné hodnoty: definícia a zoznam príkladov

Dejiny ľudskej bytosti nadobúdajú širší význam prostredníctvom kontextu rastu. Rodina je základom spoločenského odkazu. Rodinné hodnoty sú tie zvyky alebo neviditeľné zákony, ktoré viažu rodinný systém a prechádzajú medzi generáciami. Rodinné hodnoty sú veľmi dôležité a inšpirujú aj filmy, ktoré ukazujú silné alebo slabé stránky protagonistov dejín spojených spoločnou históriou. Ak je každá ľudská bytosť jedinečná, každá rodina je tiež jedinečná. ¿Aké príklady rodinných hodnôt môžeme spomenúť v tejto časti?

 • Hodnota rodiny ako taká, ktorá robí tento systém jedným z dôležitých pilierov života.
 • Rešpektovanie rodičov a starých rodičov je ďalšou z pozorovateľných hodnôt v tejto oblasti.

Sociálne hodnoty: definícia a zoznam príkladov

Vo vzťahu k predchádzajúcemu bodu sa život ľudskej bytosti venuje aj jej okolnostiam. Premenné, ktoré súvisia s rodinným a sociálnym prostredím tohto protagonistu. Sociálne hodnoty sú nevyhnutné na posilnenie koexistencie s ostatnými prostredníctvom väzieb, ktoré vychádzajú z týchto sociálnych hodnôt. Sociálne systémy môžu byť od páru, ku skupine priateľov, spoločníkov, obyvateľov mesta, atď. Tieto hodnoty môžu súvisieť so sociálnymi zručnosťami. Sociálne hodnoty nie sú statické a nemenné, ale časom sa môžu meniť. A táto zmena ovplyvňuje aj rodinnú a osobnú realitu. Niektoré príklady sociálnych hodnôt na zlepšenie koexistencie v spoločnosti sú:

 • Úcta
 • tolerancia
 • Láska
 • Priateľstvo

Profesionálne hodnoty: definícia a zoznam príkladov

Profesionálny aspekt je veľmi dôležitý vo vývoji ľudskej bytosti, pretože práca zaberá veľkú časť životnej doby až do odchodu do dôchodku. Profesionálne hodnoty sú neustálym odkazom na pracovisku, každý pracovník sa spolieha na tieto zásady pri každodennom rozhodovaní. Profesionálne hodnoty sú základ pre výkon odbornej činnosti každého z nich. Učebné osnovy obsahujú údaje o profesijnej a formatívnej trajektórii ľudskej bytosti. Môžu však byť zahrnuté aj hodnoty, pretože sú tiež zásadné vo vzťahu k osobnej značke protagonistu. ¿Aké profesionálne hodnoty oceňujú najmä spoločnosti?

 • Záväzok
 • Úprimnosť
 • Spoločnosť
 • Zodpovednosť
 • etika

Univerzálne hodnoty: definícia a zoznam príkladov

Zo sociálneho hľadiska každá ľudská bytosť necháva svoju hodnotu prostredníctvom svojich hodnôt. Hľadanie spoločného dobra je založené na praxi týchto univerzálnych konceptov, ktoré zvyšujú individuálne a kolektívne šťastie a blaho. To znamená, že sú to hodnoty, ktoré vytvárajú obdiv a uznanie za ich spojenie s praxou dobra. Samotný pojem univerzálneho vyjadruje podstatu tohto typu hodnôt. Sú to tovary, ktoré vo všeobecnosti vytvárajú pozitívny účinok v iných ľuďoch a na planéte. Zvláštnosťou na tomto type hodnôt je úroveň dosahu. Existujú niektoré veľmi dôležité univerzálne hodnoty. Napríklad:

 • solidarita
 • Rešpektovanie slobody každého človeka

Tento článok je čisto informatívny, v on-line psychológie nemáme schopnosť robiť diagnózu alebo odporúčať liečbu. Pozývame vás, aby ste sa obrátili na psychológa, ktorý sa zaoberá najmä prípadom.

Ak chcete čítať viac podobných článkov Typy hodnôt a príkladov, odporúčame Vám vstúpiť do našej kategórie osobného rastu a svojpomoci.

Tender, B. (1994). Ľudské hodnoty. Workshop redaktorov.