Výhody učenia sa jazyka

Výhody učenia sa jazyka / kultúra

Učiť sa jazyk môže byť vysoko prospešné pre naše profesionálne prostredie pretože nám umožňuje byť v kontakte so všetkými druhmi ľudí. Okrem toho nám tiež pomôže lepšie pochopiť iné krajiny, kultúry a tradície úplne odlišné od našich, čím sa dosiahne oveľa otvorenejší prístup k životu..

Navyše, okrem všetkých profesionálnych dverí, ktoré druhý jazyk vás môže otvoriť, existujú aj iné najmä pre náš mozog, ktoré sa tiež musia zohľadniť. ¿Chcete ich spoznať? Čítajte ďalej nižšie.

Druhý jazyk rozvíja našu myseľ

Je zrejmé, že čím viac pracujete v jazyku, tým je to z dlhodobého hľadiska pravdepodobnejšie sa vám bude páčiť omnoho podivuhodnejšia myseľ. A je to, že ak dáte deň do dňa s jazykom, naučíte sa ich slová a precvičíte si gramatiku, bude to náš mozog musieť “pracovať” viac, čím sa získa rozvinutejšia pamäť. Štúdium druhého jazyka je rozhodne ako robiť sodoku, alebo puzzle, kde sa všetky kusy (slová) musia zmestiť.

Dostaneme lepšiu pozornosť

Učenie jazyka nám tiež pomôže rozvíjať lepšiu starostlivosť. ¿Dôvod? No, v podstate preto, že sme sa naučili úplne odlišné zvuky medzi jedným a druhým jazykom, to bude vyryté v našej mysli.

Budeme lepšie robiť dve veci naraz

Poznať hlboko iný jazyk ako náš, nám tiež umožní vykonávať dve úlohy efektívnejšie. Je to preto, že keď má človek vo svojej mysli dva jazyky, môže “zmeniť čip” rýchlejšie. Keď to dostanete, skúste teraz urobiť dve veci naraz a uvidíte, čo ste schopní.

Pomôže vám to byť lepšími vo svojom materinskom jazyku

Keď sme malí, jednoducho sa učíme náš materinský jazyk tým, že ho veľa počúvame, ale jeho písanie ani gramatiku nevykonávame. Preto, keď sa učíme druhý jazyk, sme schopní lepšie porozumieť všetkým “vstupy a výstupy” nášho prvého jazyka (konštrukcie fráz, slovesných časov, výrazov ...).

Objavíte nové formy poznania

Okrem toho, čo bolo povedané vyššie, učenie jazykov môže v najprísnejšom zmysle slova, rozšíriť svoju myseľ na nové formy poznania, aby ste sa naučili úplne nové pojmy a výrazy. Napríklad v japončine a jeho písanie “kanji” Existujú slová a znaky, ktoré nemajú preklad v našom jazyku. Takže ak máte záujem naučiť sa jazyk krajiny vychádzajúceho slnka, buďte pripravení uložiť oveľa viac poznatkov do vášho mozgu.

Po prečítaní tohto článku sa budete zhodovať v tom, že učenie druhého jazyka nám ponúka všetky druhy výhod, a to ako vo formatívnych aspektoch, tak aj v tom, že máme omnoho podivuhodnejšiu a rozvinutejšiu myseľ.. ¿Na čo ešte čakáte? “dajte si batérie a naučte sa ich?

Obrázok s láskavým dovolením diesmali