Závislosť dvojice od definície, symptómov a liečby

Závislosť dvojice od definície, symptómov a liečby / Páková terapia

Jediný, kto vás môže neustále sprevádzať na tejto ceste života, je sám. Sociálne vzťahy sú tiež veľmi dôležité ako zdroj šťastia. Najmä v kontexte páru sa môže milenec postaviť do vzťahu s druhým zo slobody vzájomnej korešpondencie alebo zo spôsobu lásky sústredenej v závislosti..

Potom, keď dvaja ľudia posilnia svoje slabé stránky namiesto toho, aby si navzájom pomáhali v ich silách. Spoluzávislosť ako pár začína z vízie lásky zameranej na pripútanosť a táto pripútanosť je zase založená na vnútorných nedostatkoch. Toto je v podstate forma závislosti. ¿Ako zistiť a liečiť spoluzávislosť? V psychológii-Online uvažujeme o tejto otázke Pár spoluzávislosti: definícia, symptómy a liečba.

Tiež by vás mohlo zaujímať Príčiny a príznaky emocionálnej závislosti vo dvojici Index
  1. Aká je emocionálna spoluzávislosť páru
  2. Symptómy partnerskej závislosti
  3. Ako prekonať emocionálnu spoluzávislosť páru

Aká je emocionálna spoluzávislosť páru

Tento typ spoluzávislosti je variantom vlastného emocionálna závislosť čo odráža väzbu dvoch ľudí, ktorí majú nekonštruktívny spôsob vzťahu.

Emocionálna spoluzávislosť páru ukazuje profil toho, kto chová sa ako nevyhnutný pre život iné prostredníctvom gest a postojov, ktoré sa zameriavajú na ostatných ako protagonistov. Tento počet gest gest lásky je však podmienený potrebou neustáleho uznávania. Hľadanie nepretržitého potvrdzovania pred vlastnou vnútornou neistotou.

Táto dynamika správania vytvára utrpenie a únavu pre tých, ktorí skončia uzamknutí víziou veľmi redukčnej lásky. Vo vzťahu tohto typu nedostatok autonómie na oboch stranách.

Symptómy partnerskej závislosti

¿Aké sú príznaky, ktoré odrážajú túto formu závislosti vo vzťahoch? ¿Ako môžeme zistiť, či sme v situácii závislej od spoluzodpovednosti? Ďalej vám ukážeme hlavné znaky.

  • Nízka sebaúcta poznačené skreslenou víziou, ktorá je podmienená vlastnými premennými súčasnej situácie. Niekedy sa človek cíti nepochopený podľa ich najbližšieho prostredia, pretože ich interpretácia reality nezodpovedá častému vnímaniu, že priatelia a rodina majú o tejto histórii.
  • Nedostatok iniciatívy stanoviť limity vo vzťahu, ktoré vedú k vzniku nového dlhopisu založeného na rešpektovaní spoločných a tiež individuálnych potrieb. Preto táto forma spoluzávislosti odráža aj šialenú formu seba-lásky, pretože tí, ktorí sa stretávajú s touto ťažkosťou, nepočúvajú seba alebo seba navzájom..
  • Obmedzenie vízie šťastia vizualizáciou scenára budúcnosti v špecifickom kontexte tohto afektívneho vzťahu. Myšlienka prestávky je prezentovaná ako forma osamelosti, ktorá sa obáva a blokuje a trpí formou spoluzávislosti. Tento strach vytvára bludný kruh, pretože podporuje pripútanosť.
  • Emocionálne vydieranie a manipulácia afektívnosť ako spôsob výkonu kontroly nad párom. Vydieranie toho, kto robí z jeho partnera pocit, že musí konať spôsobom, ktorý očakáva, ak ho skutočne miluje. Za touto správou je kontinuálna manipulácia so schémou "so všetkým, čo pre teba robím".
  • Krehkosť vzťahu ktorých základňa je veľmi slabá, pretože návyky, ktoré ju podporujú, ju nezosilňujú, ale ničia ju.

Ak si myslíte, že môžete byť osobou citlivou na tento typ situácie, odporúčame vám vykonať nasledujúci test emocionálnej závislosti.

Ako prekonať emocionálnu spoluzávislosť páru

Najdôležitejším krokom vpred smerom k a zdravé sebahodnotenie je identifikovať utrpenie obsiahnuté v tejto vízii lásky, ktorá sa spája so schémou, v ktorej sa zdá, že tento pocit všetko ospravedlňuje. V zdravom vzťahu sú potreby oboch veľmi cenné. A na druhej strane je tiež nevyhnutné stanoviť limity a dohody, ktoré pomôžu spoločnému a individuálnemu blahobytu. Preto, keď vidíte, že váš vzťah odoberá viac ako to, čo vás privedie do bodu, v ktorom žijete, kým ho nebudete udržiavať s neustálym úsilím, je nevyhnutné, aby ste si cení možnosť požiadať o odbornú pomoc.

Hoci človek, ktorý je v tomto bode, si zvykol pozorovať realitu lásky zo svojej vlastnej viery, každá ľudská bytosť má možnosť začať znova. Myslím tým, môžete sa naučiť nové návyky.

Liečba párovej závislosti

psychologickú pomoc Pri prekonávaní spoluzávislosti ako páru nie je len časť špeciálnej pozornosti jadru tejto väzby, ale aj väzba, ktorú má človek so sebou. Aby sa rozvinula zdravá láska s ostatnými, musí byť človek tiež schopný oceniť seba samým tým, že prejaví svoju autonómiu.

Človek, ktorý sa živí spoluzávislosťou, má tendenciu správať sa, ako keby bol nepostrádateľný pre šťastie druhých., pokora je nevyhnutným liekom pre tých, ktorí namiesto toho, aby sa naďalej správali spôsobom, ktorý zamieňa lásku s posadnutosťou, prejavuje svoju túžbu dostať pomoc na prelomenie tohto reťazca a dosiahnuť vnútornú slobodu.

Prekonanie spoluzávislosti je veľmi pozitívne, aj keď sa tento príbeh končí. To znamená, že si zaslúžite byť šťastný. A najlepší spôsob, ako sa vyhnúť opakovaniu vzorov a vzorcov správania prítomných v súčasnom vzťahu v budúcom súžení, je objaviť konštruktívnu víziu rešpektu smerom k sebe a voči druhému.

Tento článok je čisto informatívny, v on-line psychológie nemáme schopnosť robiť diagnózu alebo odporúčať liečbu. Pozývame vás, aby ste sa obrátili na psychológa, ktorý sa zaoberá najmä prípadom.

Ak chcete čítať viac podobných článkov Pár spoluzávislosti: definícia, symptómy a liečba, odporúčame Vám vstúpiť do našej kategórie párovej terapie.