Test emocionálnej závislosti

Test emocionálnej závislosti /

Emocionálna závislosť je definovaná ako potreba udržiavať väzbu s osobou zo strachu, že ju stratíte alebo kvôli potrebe náklonnosti alebo pozornosti. Existujú určité úrovne emocionálnej závislosti, ktoré nie sú negatívne, to znamená, že je normálne chcieť udržiavať afektívnu väzbu s naším partnerom alebo našimi príbuznými. Kedy emocionálna závislosť Stáva sa jedovatým, môže spôsobiť veľa problémov.

¿Ako prekonať emocionálnu závislosť? Po prvé, musíme zistiť príznaky a úroveň závislosti, ktorú máme. V tomto teste Vám ponúkame úpravu dotazníka emocionálnej závislosti (CDE).[1] overené rôznymi štatistickými testami. Toto test emocionálnej závislosti Je to veľmi spoľahlivé a ukáže vám úroveň závislosti, ktorú máte vo vzťahu.

Výsledky získané v týchto testoch sú indikatívne, pretože diagnózu musí vždy vykonať odborný psychológ.

referencie
  1. HOYOS, Mariantonia Lemos; ARREDONDO, Nora Helena Londoño. Konštrukcia a validácia dotazníka emocionálnej závislosti v kolumbijskej populácii. Kolumbijský zákon o psychológii, 2015, roč. 9, č. 2, str. 127-140.