Philophobia test sa bojíte zamilovať?

Philophobia test sa bojíte zamilovať? /

Filofóbia alebo strach z lásky môže byť definovaný ako úzkostná reakcia na myšlienku alebo možnosť iniciovať romantický vzťah. Existuje mnoho typov fóbií na svete a väčšina z nich je spôsobená traumatickými udalosťami alebo zlými skúsenosťami, v prípade filofóbie, ktoré môžu vzniknúť toxický vzťah alebo štýl nezabezpečené pripevnenie v mladosti.

Symptómy filofóbie alebo strach z zamilovania podľa psychológie sú:

  • emocionálnu izoláciu
  • úzkosť pri prežívaní romantických pocitov
  • impulzívnosti a nepravidelného sociálneho správania
  • irascibility
  • spontánny sex bez osobných väzieb
  • neistota, nervozita a závraty pri premýšľaní o láske

¿Bojíte sa lásky? Nasledujúci test online psychológie zistí, či máte filofóbiu alebo strach z zamilovania a čo môžete urobiť, aby ste zanechali tento iracionálny strach a obnovili intímne vzťahy s inými ľuďmi.. ¡Dare to urobiť filofobický test!

Výsledky získané v týchto testoch sú indikatívne, pretože diagnózu musí vždy vykonať odborný psychológ.