Test nevernosti

Test nevernosti /

Hoci význam nevery závisí od každého človeka, od každého páru a od kultúry alebo spoločnosti, v ktorej sa nachádza, môžeme povedať, že nevera je vo všeobecnosti zradou alebo nelojálnosťou vo vzťahu páru alebo milujúceho vzťahu. Vo všeobecnosti je v západnej kultúre vernosť považovaná za povinnosť vo vzťahoch, najmä v sexuálnom aspekte.

Nevera je relatívne bežná, odhaduje sa, že 50% ľudí bolo vo vzťahu, v ktorom bola nevera. Jeho význam nie je menej, pretože nevera je považovaná za prvú príčinu rozvodu.

Podľa literatúry existujú určité dôvody, ktoré motivujú neveru, medzi ktorými sú konflikty v páre, potreba cítiť sa slobodne a nezávisle, nevera ako spôsob, ako ublížiť druhej osobe, ako forma protestu alebo ako spôsob povolania pozornosť Ďalšími dôvodmi môžu byť strach zo záväzku a strach zo straty partnera (v tomto prípade sa vytvoria iné vzťahy, ktoré uľahčia riešenie straty jedného z nich).

Ak chcete vedieť, či vás váš partner oklama, je najlepšie hovoriť o tejto téme asertívne. Môžete to tiež urobiť nevera test vedieť, či váš partner podvádza vás analyzovať váš vzťah a získať určité orientačné výsledky. Tento psychologický test je voľný a výsledky sú okamžité. Ak máte pochybnosti a chcete vedieť, či vás váš partner podvádza, môžete zistiť odpoveď na tieto otázky týkajúce sa testu nevernosti.

Výsledky získané v týchto testoch sú indikatívne, pretože diagnózu musí vždy vykonať odborný psychológ.