Test hnevu a agresivity

Test hnevu a agresivity /

Hnev je to veľmi intenzívny pocit hnevu, je definovaný aj ako tendencia prejavovať agresívne alebo násilné správanie. Na druhej strane, agresie je definovaný ako výraz nerešpektovania, malej tolerancie voči protikladným myšlienkam a prejavom, ako sú bitie, zneužívanie alebo urážky.

Všetci ľudia majú určitý stupeň ochoty vykonávať násilie, avšak len málo z nich sa stáva skutočne agresívnymi a nebezpečnými. Cez toto test hnevu a agresivity naša predispozícia k praktizovaniu násilia bude ocenená. Tento test je úplne online a zadarmo.

Toto psychologický test agresívneho a násilného správania je založený na Bussovom a Perryho teste agresivity. Bolo však prispôsobené aj na meranie úrovne hnevu. ¿Ste agresívny? Ak chcete objaviť svoju úroveň agresivity a hnevu, neváhajte a urobte tento zaujímavý test osobnosti, ktorý vám ponúkame v psychológii online..

Výsledky získané v týchto testoch sú indikatívne, pretože diagnózu musí vždy vykonať odborný psychológ.