Test narcizmu

Test narcizmu /

Narcizmus definujeme ako osobnostnú črtu charakterizovanú nafúknutým sebahodnotením, vierou v nadradenosť, nedostatok empatie a malá tolerancia k kritike iných. Táto vlastnosť môže byť videná viac či menej výrazná až do bodu, kedy sa rozvíja známa narcistická porucha osobnosti, táto porucha musí byť odhalená a liečená, aby sa zabránilo narcisizmu v negatívnom ovplyvnení nášho života..

však, ¿čo znamená byť narcistickou osobou? ¿Ako zistiť, či sme narcisti alebo nie? V ďalšom test narcizmu, objavíme vaše osobnostné vlastnosti prostredníctvom jednoduchých, ale účinných otázok. Na vykonanie tohto dotazníka sme použili štatistickú štúdiu, v ktorej presne a presne inventár osobností s ktorými sa určuje naša úroveň narcizmu. Ak si myslíte, že s touto poruchou môžete zdieľať niektoré vlastnosti, odporúčame vám vykonať nasledujúci online test narcizmu.

Výsledky získané v týchto testoch sú indikatívne, pretože diagnózu musí vždy vykonať odborný psychológ.