Druhy vedenia podniku

Druhy vedenia podniku / Manažment a obchodná organizácia

Vedenie je nevyhnutné na vedenie tímu rôznych ľudí, ktorí spolupracujú pri dosahovaní spoločných cieľov v rámci toho istého projektu. Vedenie nie je vrodené, ale je zdokonalené v praxi. Na druhej strane, každý profesionál personalizuje model vedenia založený na vlastnom spôsobe bytia. ¿Ktoré sú najčastejšie štýly, ktoré vás môžu inšpirovať pri výkone vašich funkcií? V psychológii-Online uvádzame, aké sú typy obchodných lídrov.

Tiež by vás mohlo zaujímať: Vedenie štýly podľa Goleman Index
  1. Druhy vedenia podľa psychológie
  2. Participačné vedenie spoločnosti
  3. Transformačné vedenie v spoločnosti
  4. Typy obchodných lídrov: vedúci tréner
  5. Vedúci mentor
  6. Charizmatické vedenie v spoločnosti
  7. Optimistické vedenie spoločnosti

Druhy vedenia podľa psychológie

Vedenie definujeme ako schopnosť riadiť skupinu ľudí a usmerňovať ich motiváciu k spoločnému cieľu. Všetci jednotlivci majú potenciál byť vodcami. Existujú však rôzne typy a štýly vedenia.

Predtým, ako začnete čítať tento článok o typoch obchodných lídrov, odporúčame vám urobiť nasledujúci test s výsledkami. Aj v tomto teste môžete nájsť svoj štýl vedenia podľa Golemana.

1. Participatívne vedenie v spoločnosti

Vedúci, ktorý prijíma túto úlohu, inšpiruje tím prostredníctvom štýlu, ktorý sa usiluje o neustále zlepšovanie výsledkov prostredníctvom organizačnej klímy zamestnancom.

Vytvorte pracovné prostredie, v ktorom získavame hodnotu. Preto je to metodológia posilňuje integrálnu účasť členov tímu. To má konštruktívny vplyv na organizáciu, ktorá vyvíja svoj potenciál pre evolúciu s myšlienkami a názormi tých, ktorí zastávajú rôzne pozície v organizačnej štruktúre. Táto možnosť tiež zvyšuje vnútornú motiváciu pracovníkov, ktorí majú pocit, že sú súčasťou priestoru, v ktorom sa berie do úvahy ich hlas..

2. Transformačné vedenie v spoločnosti

Transformačný líder je ten, kto motivuje členov tímu stať sa jeho najlepšou verziou, ktorá vytvára tento vplyv nielen slovami, ale aj príkladom. Týmto spôsobom členovia tímu modelujú príkladné a obdivuhodné správanie tohto mentora. Zamestnanci získavajú väčšie zosúladenie v úrovni angažovanosti a angažovanosti v organizačnej kultúre. Tento typ vedenia hodnotí osobu ako motor zmeny. Keď sa transformácia dostane do srdca tímu, výsledky sa tiež zlepšia.

3. Druhy vedenia podniku: vedúci tréner

Ďalším z najvýraznejších profilov v podnikaní je profil spoločnosti vedúci tréner. Osoba so schopnosťou a tvorivosťou hľadať konštruktívnu zmenu v organizácii, do ktorej sú zapojení aktéri, ktorí sú súčasťou tohto systému, aby k tomuto cieľu prispeli tak, že sa zameria na zisk, ktorý tento vývoj môže priniesť..

koučovanie stáva sa surovinou tohto štýlu vedenia prostredníctvom schopnosti aktívneho počúvania, vedomej prítomnosti, silných otázok, vzťahu, asertívnej komunikácie a definície stimulačných cieľov. Vedúci trénera sleduje vzdialenosť, ktorá oddeľuje aktuálnu situáciu od požadovaného stavu. Vzdialenosť medzi týmito dvoma bodmi je spojená plánovaním.

4. Vedúci mentor

Správne zameranie tohto štýl vedenia Kladie dôraz na skúsenosti profesionála, ktorý zo svojej úlohy vedie ostatných v procese učenia zdieľaním vyučovania, školenia a posilňovania. Je to osoba, ktorá ponúka proces nepretržitej podpory, ktorá podporuje nezávislosť a potenciál členov tohto tímu so zlepšovaním zručností, zručností, zdrojov a kompetencií. Spolupracovníci pozorujú vodcu mentora ako učiteľa, ktorý inšpiruje dôveru a blízkosť rozhodovania.

5. Charizmatické vedenie v spoločnosti

Tento typ vodcu stelesňuje charizmu v prvej osobe vďaka svojej vynikajúcej komunikačné zručnosti verbálne a telesné. Prináša posolstvo nadšenia, motivácie a oddanosti každodennej práci. Táto charizma vytvára obdivnú reakciu v životnom prostredí. Tento obdiv je stimulačným stimulom pre tých, ktorí sú zapojení do vývoja stratégií zmeny, ktoré predpokladajú konkurenčnú výhodu pre organizáciu. Toto uznanie charizmy zároveň z hľadiska ľudských a sociálnych zručností robí spolupracovníkov emocionálne prepojených s vodcom, ktorého považujú za blízkych a prichádzajúcich..

Charizmatický vodca je profesionál, ktorý vyniká svojou schopnosťou empatiu a súcit. Okrem toho sú proaktívni lídri v práci, ktorá sa snaží vytvoriť novú realitu prostredníctvom svojho vlastného vplyvu a vplyvu tímu. ¿Aké je riziko charizmatického vedenia? Vízia, ktorú majú iní vedúci, sa môže časom meniť z určitých okolností a faktorov práce. To tiež môže podmieniť uznanie tejto charizmy, ak zamestnanci zmenia svoj názor na obraz, ktorý majú o tejto osobe..

6. Optimistické vedenie spoločnosti

Keď si predstavujete ideál pracovného prostredia, v ktorom sa môžete osobne rozvíjať, je pravdepodobné, že snívate nielen o charakteristike prirodzených vlastností práce, ale aj o ľudskom faktore. Spoločnosť sa skladá z ľudí. Úrovne radosti a šťastia sa zvyšujú z konštruktívneho a príjemného prostredia. optimistického vedenia je ten, kto sa stará o tento faktor, vždy spájajúci optimizmus a realizmus.

vplyvy myslenia emócie a pocity. Na druhej strane sa emocionálna rovina odráža v akcii. Optimistický líder je ten, ktorý má optimistickú víziu a verí v schopnosť dosiahnuť tento cieľ prostredníctvom akčného plánu. ¿Ako sa v praxi každodennej práce zhmotňuje optimizmus? Napríklad vedúci nielen pozoruje každého pracovníka v perspektíve svojej súčasnej reality, ale aj v schopnosti rastu a vývoja. Uvedomuje si prednosti a kvality členov tímu. Optimistickým lídrom je profesionál, ktorý živí emocionálnu mzdu pracovníkov prostredníctvom osiva radosti.

Tento článok je čisto informatívny, v on-line psychológie nemáme schopnosť robiť diagnózu alebo odporúčať liečbu. Pozývame vás, aby ste sa obrátili na psychológa, ktorý sa zaoberá najmä prípadom.

Ak chcete čítať viac podobných článkov Druhy vedenia podniku, odporúčame, aby ste vstúpili do našej kategórie Manažment a obchodná organizácia.