Test osobnosti - 16 faktorov (16 PF)

Test osobnosti - 16 faktorov (16 PF) /

Jedným z najpoužívanejších testov pri posudzovaní osobnosti je Cattell 16-faktorový test osobnosti (tiež známy ako 16 PF). Toto on-line test osobnosti Jej hlavným cieľom je popísať jednotlivé osobnosti obyvateľstva prostredníctvom faktoriálnej analýzy.

Podľa psychológa Cattella je každý z faktorov osobnosti (citlivosť, abstrakcia, otvorenosť voči zmenám ...) ako kus, ktorý formuje náš spôsob, ako vidieť svet a správať sa v spoločnosti. bezplatný a online test , ktorý je uvedený nižšie, je paralelnou verziou vyššie uvedeného testu Cattell a jeho metrické vlastnosti sú rovnako dobré alebo dokonca lepšie ako vlastnosti pôvodného testu..

¡Odvážte sa urobiť tento test 16 PF a zistite, ako ste podľa 16 faktorov osobnosti!

Výsledky získané v týchto testoch sú indikatívne, pretože diagnózu musí vždy vykonať odborný psychológ.