Test citlivosti

Test citlivosti /

Definujeme emocionálnu citlivosť ako sklon nechať sa uniesť emóciami nehy a súcitu. Rovnako to môžeme chápať ako schopnosť chápať vnútorné pocity a vnímať emócie ako dôležitú súčasť nášho života. Táto vlastnosť je veľmi prítomná v ľuďoch venovaných svetu literatúry, hudby a maľby.

Citlivosť sa však môže vyvinúť do osobnostného znaku známeho ako PAS (Vysoko citlivá osoba) alebo emocionálnu hypersenzitivitu. Vysoko citliví ľudia vnímajú stimuly intenzívnejším spôsobom ako zvyšok sveta a vytvárajú veľmi emocionálne reakcie, ktoré je niekedy ťažké pochopiť. Ak sa chcete dozvedieť viac, môžete si prečítať tieto tipy pre veľmi citlivých ľudí.

Nasledujúci test citlivosti zhromažďuje hlavné charakteristiky vysoko citlivých ľudí a ich skóre môže určiť vašu úroveň citlivosti. ¿Chcete vedieť, či ste niekto PAS? Potom sa odvážte urobiť test citlivosti.

Výsledky získané v týchto testoch sú indikatívne, pretože diagnózu musí vždy vykonať odborný psychológ.