TEST Prečo nemám priateľa alebo priateľku?

TEST Prečo nemám priateľa alebo priateľku? /

Mať partnera, priateľa alebo priateľku nám umožňuje prežiť inú úlohu a tak preskúmať iný aspekt seba samého a nášho života. Môže nám priniesť inú oblasť nášho života, ktorá prispieva k nášmu sebavedomiu a osobnému rastu. Na jednej strane, mať partnera je niečo biologicky prirodzené, pretože sme pripravení zabezpečiť prežitie tohto druhu. To znamená hľadanie partnera a plodenie na vytvorenie rodiny. Na druhej strane, v súčasnosti je partnerstvo individuálnym rozhodnutím, ktoré musí byť urobené úplne slobodným spôsobom. Jedna z odpovedí na otázku "¿Prečo nemám priateľa alebo priateľku? Môže to byť preto, že nechcete, jednoducho, ale v tomto psychologickom teste túto odpoveď ignorujeme, pretože chápeme, že kto je zvedavý, prečo nemá žiadneho priateľa, priateľku alebo partnera už vylúčil dôvod nedostatku vôle.

Ak máte pochybnosti, v tomto psychologický test ¿Prečo nemám priateľa alebo priateľku? de Psicología-Online, ukážeme vám odpoveď okamžite, zadarmo a online.

Výsledky získané v týchto testoch sú indikatívne, pretože diagnózu musí vždy vykonať odborný psychológ.