Hodnoty zoznamu ľudských bytostí s príkladmi

Hodnoty zoznamu ľudských bytostí s príkladmi / Osobný rast a svojpomoc

Keď hovoríme o hodnotách ľudskej bytosti, odvolávame sa na súbor pravidiel, ktoré uľahčujú harmóniu a koexistenciu v spoločnosti. Tieto normy sú platné v určitom čase av určitom čase a sú súčasťou ľudského rozvoja, pretože sa rozvíjali prostredníctvom svojho rastu, humanizácie a dobývania slobody. Je to o hodnotách, ktoré sa objavili ako výsledok úsilia ľudí dobiť seba a za lásku k druhým.

V tomto článku Psychológia-Online budeme hovoriť o hodnoty človeka a ponúkneme vám zoznam príkladov. Budeme podrobne vysvetľovať, aké sú ľudské hodnoty, typy hodnôt, ktoré existujú a čo z nich pozostáva. Okrem toho vám poskytneme tie najlepšie kľúče k osobnému rastu, aby ste sa naučili konať podľa svojich osobných hodnôt.

Tiež by vás mohlo zaujímať: Slabé stránky ľudskej bytosti: zoznam s príkladmi Index
 1. Ľudské hodnoty: zoznam a príklady
 2. 10 Typy hodnôt ľudskej bytosti
 3. Ako zmeniť alebo zlepšiť svoje osobné hodnoty?
 4. Výhody konania podľa našich osobných hodnôt

Ľudské hodnoty: zoznam a príklady

Mnohé z dnešných kultúr majú tento typ ľudských hodnôt a pomáhajú nám vedieť ako sa správať so sebou as inými ľuďmi.

Osoba, ktorá má dobre definované osobné hodnoty a ktorá koná v súčinnosti s nimi, je osoba, ktorá má určite dobrá emocionálna stabilita, dobré duševné zdravie, a preto je ich kvalita života tiež veľmi dobrá. Naopak, osoba, ktorá nie je v súlade s ich osobnými hodnotami, má väčšiu pravdepodobnosť, že sa zmení ich emocionálna pohoda.

Zoznam ľudských hodnôt a ich význam

Ďalej vám ukážeme, aké sú hlavné hodnoty ľudskej bytosti, stručne vysvetľujúce, z čoho sa každá z nich skladá.

 • milovať. Láska je nesmierne dôležitá a silná hodnota, je to princíp spojenia a spojenia medzi nami a vesmírom. Môžeme prejaviť lásku k ostatným, ktorí konajú dobre prostredníctvom našich činov.
 • priateľstvo. Rovnako ako láska je jednou z najcennejších hodnôt a možno ju dokonca považovať za súčasť lásky. Ide o vzťah lásky, podpory a dôvery medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi.
 • dobrota. Je to kvalita, ktorú majú ľudia a ktorá sa bude vždy snažiť robiť dobro druhým a v ktorej neexistuje zlo.
 • dôvera. Môžeme povedať, že viac ako čokoľvek iné je to akt viery, pretože osoba, ktorá dôveruje, vkladá bezpečnosť do niečoho alebo niekoho.
 • bratstvo. Je to zväzok spojenectva a dobrá korešpondencia medzi súrodencami alebo medzi tými, ktorí sú považovaní za takých.
 • česť. Je to kvalita alebo hlboký pocit dôstojnosti.
 • poctivosť. Je to kvalita ľudí, ktorí z nich robia čestnosť a súdržnosť, pričom rešpektujú pravidlá, aby mali dobré spolužitie s ostatnými..
 • spravodlivosť. Ide o čestné konanie so sebou samým a s ostatnými, čo každému dáva to, čo si podľa jeho činov skutočne zaslúži.
 • sloboda. Ide o konanie so slobodnou vôľou zodpovedným spôsobom a bez toho, aby niekto poškodil. Človek, ktorý je slobodný, môže robiť to, čo naozaj chce, pokiaľ to, čo robí, nemá priamy alebo nepriamy vplyv na iných ľudí.
 • mier. Ide o harmonické konanie s inými ľuďmi, aby sa dosiahlo vynikajúce spolužitie v spoločnosti alebo s rodinou.
 • rešpekt. Je to o hodnote a dobrom zaobchádzaní, ktoré dávame sebe a ostatným, uznávajúc najmä kvality, zásluhy alebo situácie.
 • zodpovednosť. Zodpovedná osoba je braná do úvahy, keď je schopný prevziať vlastné činy, robiť vlastné rozhodnutia a konať podľa nich.
 • solidarita. Ide o pomoc druhým bez predstierania, že dostanú čokoľvek na oplátku, a to v spolupráci s inými.
 • tolerancia. Keď je človek tolerantný, prejavuje otvorený postoj a bez predsudkov voči názorom iných ľudí, aj keď sú odlišné od svojich vlastných..
 • odvaha. Ide o to, aby sme čelili s odvahou a rozhodovaním všetky ťažké situácie, ktoré sa dostanú do života, bez ohľadu na strach, že by to mohlo spôsobiť nás.

10 Typy hodnôt ľudskej bytosti

Hodnoty ľudskej bytosti, ktoré sme videli v predchádzajúcom zozname, možno klasifikovať podľa charakter a vlastnosti. Podľa filozofických poznatkov sú hlavné typy hodnôt nasledovné:

1. Morálne hodnoty

Tí, ktorí sa týkajú cností a realizácie ako ľudské bytosti. Cieľom morálnych hodnôt je snaha o cnosť, o to, čo je dobré a čo nie.

2. Náboženské hodnoty

Tieto ľudské hodnoty sú určené rôznymi náboženstvami a zvyčajne sú založené na pojmoch láskavosti, viery a obety.

3. Ľudské hodnoty

Tieto hodnoty ľudí a ich povaha. Jeho hlavným cieľom je zlepšiť koexistenciu a podporovať empatiu.

4. Univerzálne hodnoty

Sú to hodnoty ľudskej bytosti, ktoré možno aplikovať na všetky spoločnosti, kultúry, ekonomické postavenie a náboženstvo. Tolerancia a rešpekt sú napríklad dva typy univerzálnych hodnôt.

5. Estetické hodnoty

Ako už názov napovedá, estetické hodnoty sú zamerané na krásu a radosť z harmónie, tieto hodnoty sa uplatňujú predovšetkým v umení a tvorivom vyjadrovaní..

6. Duševné hodnoty

Tieto typy hodnôt sa zameriavajú na hľadanie vedomostí a pravdy.

7. Fyzické hodnoty

Podľa Maslowovej pyramídovej teórie sa tento typ hodnôt ľudskej bytosti zameriava na udržanie určitej úrovne blahobytu a fyzického zdravia, čím sa predchádza stavom choroby alebo slabosti..

8. Sociálne hodnoty

Sociálne hodnoty sú tie, ktoré uznáva kultúra alebo spoločnosť a ktorých cieľom je posilniť ľudské väzby.

9. Afektívne hodnoty

Veľmi úzko späté s predchádzajúcim bodom, nachádzame tieto hodnoty ľudskej bytosti, afektívne hodnoty sú tie, ktoré súvisia s láskou, náklonnosťou a medziľudskou radosťou.

10. Ekonomické hodnoty

Jedným z najrozšírenejších typov hodnôt sú dnes ekonomické hodnoty. Ich cieľom je hľadať menovú stabilitu a dosiahnuť viac ekonomických ziskov. Medzi týmito typmi hodnôt nájdeme a profesionálov.

Ako zmeniť alebo zlepšiť svoje osobné hodnoty?

Teraz, keď sme vám dali zoznam ľudských hodnôt, predstavme vám niektoré psychologické kľúče, aby ste mohli zlepšiť svoje osobné hodnoty.

Keď sa necítime dobre s osobnými hodnotami, ktoré sme prijali počas našich životov a radi by sme urobili zmenu alebo pridali k tým, ktoré sme už mali, vo väčšine prípadov to nebude ľahká úloha.

¿Prečo nie je ľahké meniť naše osobné hodnoty?

Je to ťažké, pretože celý alebo takmer celý život sme konali na základe toho, čo máme teraz, a stali sme sa hlboko zakorenenými návykmi, napriek tomu však môžete vždy urobiť niečo, aby ste ho dosiahli a prijali ľudské hodnoty viac pozitívne.

Nižšie vám poskytneme niekoľko tipov, aby ste mohli urobiť prvý krok a začať prijímať viac pozitívnych hodnôt vo svojom živote:

 • Identifikujte svoje vlastné hodnoty a osobné silné stránky, akonáhle ste to urobili, určte, ktorý z nich môžete vylepšiť a aký typ negatívnych akcií musíte upraviť.
 • Identifikovať, ktoré sú nové hodnoty, ktoré by ste chceli prijať.
 • Aktívne sa zúčastňujte na rozvoji svojich nových hodnôt a zlepšujte tie, ktoré ste už mali a skutočne sa k nemu zaviazali. Napríklad, ak by ste chceli zvýšiť hodnotu zodpovednosti alebo ju začať prijímať, odteraz prestaňte obviňovať ostatných za svoje vlastné činy a prevezmite ich a rozhodnite sa sami..
 • Chápe a rešpektuje hodnoty druhých praktizovaním empatie.
 • Uvedomte si, že ich nebudete môcť zmeniť z jedného dňa na druhý, pretože je to neustála práca a rovnako ako ste si urobili čas na prijatie tých, ktoré máte teraz, musíte tiež chvíľu počkajte aby sa zvyk nový.

Výhody konania podľa našich osobných hodnôt

Teraz, keď poznáte všetky hodnoty ľudskej bytosti a poskytli sme vám zoznam príkladov, je dôležité poznať výhody konania podľa našich vlastných hodnôt..

Skutočnosť, že boli identifikované naše vlastné osobné hodnoty rovnako ako ich uvedenie do praxe a tým aj súdržnosť v našom každodennom živote s nimi, má sériu výhod takú cennú, že súčet každého z nich pomáha zvyšovať našu rovnováhu a emocionálnu pohodu.

Ak chcete vytvoriť plán osobného rozvoja, mali by ste vedieť, že niektoré z najdôležitejších výhod sú nasledovné:

 • Pomáhajú nám vedieť viac pre seba.
 • Dávajú nám väčšiu emocionálnu stabilitu.
 • Pomáhajú nám mať lepší vzťah so sebou as ostatnými.
 • To z nás robí viac ľudí
 • Keď konáme v súlade s našimi osobnými hodnotami, je pre nás jednoduchšie prijať naše vlastné rozhodnutia bez váhania.
 • Pomáhajú nám vedieť, čo sú naše skutočné priority a preto nám poskytujú cenné informácie o tom, ako investovať náš čas.
 • Iní budú vnímať nás ako bezpečnejších a spoľahlivejších ľudí, berúc na vedomie, že konáme v súlade s našimi vlastnými hodnotami.

Tento článok je čisto informatívny, v on-line psychológie nemáme schopnosť robiť diagnózu alebo odporúčať liečbu. Pozývame vás, aby ste sa obrátili na psychológa, ktorý sa zaoberá najmä prípadom.

Ak chcete čítať viac podobných článkov Hodnoty ľudskej bytosti: zoznam príkladov, odporúčame Vám vstúpiť do našej kategórie osobného rastu a svojpomoci.

referencie
 1. Negrete, L. N (s.f.). Univerzálne hodnoty. Získané 24. novembra 2018, z https://www.uv.mx/psicologia/files/2014/11/VALORES-UNIVERSALES.pdf