Druhy spoločností, ich charakteristiky a oblasti práce

Druhy spoločností, ich charakteristiky a oblasti práce / Organizácie, ľudské zdroje a marketing

Spoločnosť a trh sú v súčasnosti plné organizácií, ktoré sú kované s cieľom ponúkať obyvateľstvu tovar a služby. Tieto organizácie, spoločnosti, majú medzi nimi veľké rozdiely.

Preto môžu byť zriadené Klasifikácie na rozlíšenie medzi rôznymi typmi spoločností z viacerých kritérií, ako uvidíme v tomto článku.

  • Možno máte záujem: "Pracovné vzťahy: 7 dôvodov prečo študovať túto kariéru"

Spoločnosť: jednoduchý popis

Je chápaná ako spoločnosť všetky organizácie, ktoré ponúkajú sériu tovarov a služieb, všeobecne na ekonomické a / alebo obchodné účely, na tých, ktorí požiadajú o svoje služby. Na to si vyžadujú osobitnú štruktúru a zdroje na jej udržanie, ktoré možno získať rôznymi spôsobmi.

Existujú spoločnosti mnohých typov, ktoré Môžeme zariadiť podľa rôznych kritérií. Niektoré z týchto kritérií sú typ činnosti, ktorú vykonávajú, pôvod hospodárskych zdrojov potrebných na to, aby mohli vykonávať svoju činnosť, v akej územnej sfére pôsobia, ich právna ústava alebo dokonca ich veľkosť..

  • Súvisiaci článok: "Spoločnosť: čo znamenajú skratky CEO, CTO, CCO, COO ..."?

1. Typy spoločností podľa ekonomického sektora

Typ klasifikácie spoločností súvisí s hospodárskym sektorom a skupinu činností, ktorú vykonávajú.

1.1. Spoločnosti v primárnom sektore

Ide o organizácie, ktoré zakladajú svoju hospodársku činnosť na zbere surovín, ktoré umožňujú obživu a následnú transformáciu týchto materiálov. Toto sú základné spoločnosti, bez ktorých by existencia ostatných dvoch sektorov nebola možná. V tomto sektore nájdeme poľnohospodárstva, hospodárskych zvierat, rybolovu a baníctva.

1.2. Spoločnosti v sekundárnom sektore

Spoločnosti sekundárneho sektora majú na starosti transformáciu surovín a prevádzajú ich na iný tovar pripravený na spotrebu. V tomto sektore sú zahrnuté ako napríklad stavebníctvo a priemysel, výroby a energie.

1.3. Spoločnosti v terciárnom sektore

Terciárny sektor je založený na všetkých aktivitách spojených s tvorbou a riadením služieb, ktoré zaručujú blaho obyvateľstva. V dnešných západných spoločnostiach bývajú najrozšírenejšie typy podnikania vo veľkom meste. V rámci tejto skupiny nájdeme spoločnosti zaoberajúce sa medicínou, vzdelávaním, psychológiou, obchodom, cestovným ruchom a pohostinstvom, sociálnou pomocou, dopravou, bezpečnosťou, správou alebo umením, napr..

2. Podľa kontroly zdrojov

Ďalším spôsobom klasifikácie spoločností je zdrojov, ktoré majú. V tomto zmysle nájdeme nasledovné typy spoločností.

2.1. Verejné spoločnosti

Tieto typy spoločností sú tie, ktoré sa nachádzajú štátnej správy.

2.2. Súkromné ​​spoločnosti

V súkromných spoločnostiach ekonomické zdroje ppochádzajú z konkrétnych jednotlivcov.

2.3. Zosúladené spoločnosti

Tieto typy organizácií spravujú všeobecne súkromné ​​organizácie, hoci sú podriadené a čiastočne dotované správou.

3. Podľa územnej sféry, v ktorej konajú

Ak spoločnosť koná, môže byť aj kritériom pri zatrieďovaní spoločností. Môžeme nájsť nasledujúce typy.

3.1. Miestna spoločnosť

Je to jeden z najbežnejších typov spoločností, ktorý obmedzuje svoje pole pôsobnosti na jedno miesto, ako mesto alebo mesto. Napríklad, mäsiarstvo.

3.2. Regionálna spoločnosť

Jeho pôsobnosť je obmedzená na konkrétny región, ako napr napríklad autonómne spoločenstvo.

3.3. Národná spoločnosť

Dotknutá spoločnosť strMôžete konať v celom národe.

3.4. Nadnárodná spoločnosť

Spoločnosť ponúka svoje služby vo viac ako jednej krajine s veľkým dosahom a rozšírenie obchodných príležitostí, aj to znamená viac investícií.

4. Podľa jeho právnej ústavy

Podľa právnej ústavy SR. \ T firmy môžeme nájs \ tnasledujúce typy spolo \ tností.

4.1. Societarias

Ide o typ spoločnosti, ktorá predpokladá vypracovanie spoločnosti, to znamená, že predpokladá združenie viacerých osôb viazaných zmluvou. Predpokladajú vznik právnická osoba odlišná od právnickej osoby rôznych členov, ktorí ju tvoria. V rámci korporátnych spoločností môžeme rozlišovať niekoľko typov spoločností, ako sú korporácie, družstvá alebo spoločnosti s ručením obmedzeným.

4.2. autonómne

Je to o spoločnostiach vykonávaná jednou osobou, ktorý preberá plnú zodpovednosť a využíva svoje vlastné zdroje na otváranie a udržiavanie svojho podnikania.

5. Podľa veľkosti organizácie

Veľkosť spoločnosti, v závislosti od počtu pracovníkov, existujúceho kapitálu a obratu, nám tiež umožňuje založiť tri typy spoločností.

5.1. Malé podniky

Za malé podniky sa považujú podniky, v ktorých počet pracovníkov nepresahuje päťdesiat, ročne a ktorých vlastné imanie nepresahuje túto sumu. Zvyčajne sú to malé podniky alebo spoločnosti, ktoré sú viazané na konkrétnu lokalitu.

5.2. Stredná spoločnosť

Stredná spoločnosť má zvyčajne päťdesiat až dvesto päťdesiat zamestnancov, menej ako päťdesiat miliónov eur a majúce celkové aktíva menej ako štyridsaťtri miliónov. Regionálne spoločnosti a dokonca aj niektoré národné spoločnosti sú zvyčajne v rámci tejto úvahy.

5.3. Skvelá spoločnosť

Nadnárodné spoločnosti sú zvyčajne v tejto skupine. Je to o spoločnostiach s obratom viac ako päťdesiat miliónov a celkové aktíva vyššie ako štyridsaťtri. Vo všeobecnosti majú viac ako dvesto päťdesiat zamestnancov.