Psychopharmacology

Zopiclone, mechanizmus účinku a nežiaduce reakcie

V posledných rokoch sa Z drogy stali populárnymi, typom hypnotík, ktoré súperia s benzodiazepínmi ako liečebnými postupmi voľby pre nespavosť....

Použitie ziprasidonu a vedľajšie účinky tohto lieku

Antipsychotiká alebo neuroleptiká sú psychotropné lieky, ktoré sa používajú na liečbu psychotických problémov, ako je schizofrénia, hoci niekedy majú aj...

Použitie vortioxetínu a vedľajšie účinky psychofarmaka

Psychiatrické alebo psychologické lieky, ako zvyšok farmakologickej liečby, nie sú dokonalé. Preto je výskum vo farmaceutickej oblasti nevyhnutný na dosiahnutie...

Použitie viloxazínu a vedľajšie účinky tohto lieku

Vytváranie nových liekov na boj proti všetkým druhom chorôb a porúch, psychologických aj fyzických, je dynamický proces, v ktorom sa...

Vilazodona (antidepresíva) a vedľajšie účinky

Jednou z charakteristík farmakologickej liečby je, že nie vždy pôsobia rovnakým spôsobom u všetkých pacientov. Preto je potrebné mať širokú...

Použitie venlafaxínu, vedľajšie účinky a opatrenia

Existuje takmer toľko typov a podtypov antidepresív, ako sú poruchy a stavy s depresívnymi alebo úzkostnými príznakmi. Je to preto,...

Droga na odstránenie zlých spomienok

V roku 2013 ambiciózny výskumný projekt podporovaný Bazilejskou univerzitou, v spolupráci s niekoľkými univerzitami, zrejme slúžil na nájdenie chemické zlúčeniny,...

Trimipramín používa a vedľajšie účinky tohto antidepresíva

Trimipramín je liek, ktorý sa používa na liečbu hlavne depresívnych stavov, hoci sa predpisuje aj v prípade poruchy spánku a...

Trifluoperazín používa a vedľajšie účinky tohto antipsychotika

Trifluoperazín je liek, ktorý sa predpisuje na liečbu niektorých prejavov schizofrénie. Je to preto, že má významné účinky na mezolimbické...