Šport a pohyb

Psychologické výhody plávania

Cvičenie akéhokoľvek druhu športu, okrem toho, že nám pomáha starať sa o svoje zdravie a udržiavať nás vo forme, nám...

Psychologická príprava u vysoko výkonných športovcov

Vysoko výkonní športovci potrebujú predovšetkým vôľa, disciplína, motivácia a veľa psychologickej prípravy, aby sme boli schopní čeliť náročným výzvam prekonávania...

Etika v športe

Rovnako ako všetky ľudské správanie šport má pravidlá, ktoré upravujú jeho činnosť. V tomto zmysle môžeme považovať športovca nielen za...

Súťaž v športe

Slovo kompetencie odvodené z latinčiny “competere” prostriedky “vyhľadávať spoločne a má rôzne významy podľa kontextu, v ktorom sa používa. Môžete...

Zmysel pre koherenciu ako sprostredkovateľa medzi fyzickou aktivitou a odolnosťou

Schopnosť vyrovnať sa a prispôsobiť sa ťažkým situáciám sa vytvára počas celého života. Na prispôsobenie sa tejto vlastnosti alebo pružnosti...