Manažment a obchodná organizácia - Strana 2

Silné a slabé stránky spoločnosti s príkladmi

Odolnosť organizácie sa zvyšuje identifikáciou jej silných a slabých stránok. Vďaka tejto internej diagnóze môže subjekt navrhnúť akčný plán na...

Štýly vedenia podľa Golemana

Fenomén vodcovstva odkazuje na vplyv osoby (vedúci) nad ostatnými zložkami skupiny. Podľa American Heritage Dictionary je vedenie “vedomosti, postoje a...

Ako zostaviť a riadiť psychologický kabinet

¿Dokončili ste tréning ako psychológ a chcete urobiť veľký krok? Existuje mnoho východov po kariére zameranej na duševné zdravie, môžete...

Ako zvýšiť produktivitu mojej psychologickej kancelárie

Svet práce obsahuje mnoho výstupov a alternatív, aby bolo možné prispôsobiť sa podľa našich silných stránok a schopností. Práca pre...

Zmeny v zmysle práce

Médiá pomerne často odrážajú nedostatok pracovných miest. Je ľahké nájsť tlačové recenzie, ktoré poukazujú na nedostatok zamestnancov v oblasti nových...