Páková terapia - Strana 8

Ako prekonať oddelenie, keď sú deti

Oddelenie je vždy bolestivá udalosť, aj keď k nej dôjde na základe vzájomnej dohody. Okolnosti odlúčenia sú vždy zložité, ale...

Ako prekonať neveru a pokračovať so svojím partnerom

Jedným z najťažších situácií, ktorým môže pár čeliť, je nevera. Okamžik, v ktorom sa človek rozhodne zlyhať v dôvere druhého,...

Ako prekonať neveru v manželstve

Nevera je veľmi ťažká situácia, ktorú treba prekonať v páre, a teda aj odpustiť. Je to čin veľkej gravitácie, pretože...

Ako prekonať nedôveru v pár

Situácia je taká spôsobuje veľa utrpenia v párových vzťahoch. Žiť lásku z nedôvery, ktorá vás vedie k postaveniu v obrannej...

Ako prekonať depresiu kvôli nevere

Jeden z zložitejšie situácie že osoba môže prejsť vo vzťahu je nevera. Je to veľmi bolestivá udalosť, v ktorej osoba,...

Ako prekonať depresiu kvôli nevere

Jeden z zložitejšie situácie že osoba môže prejsť vo vzťahu je nevera. Je to veľmi bolestivá udalosť, v ktorej osoba,...

Ako prekonať rancor smerom k páru

Znepokojenie je ten pocit, ktorý sa vytvára v človeku, keď sa cítil urazené, podvedené a / alebo týrané na strane...

Ako prekonať strach zo záväzku

Keď hovoríme o strachu zo záväzku, odvolávame sa na strach, ktorý človek preukazuje, aby vytvoril a udržiaval dlhodobý vzťah. Je...

Ako prekonať traumatický rozvod

Pokračovanie normálneho života po rozvode môže chvíľu trvať, čo sa líši od jedného týždňa k druhému. Počas tejto doby budete...